​Salg

Varsling om prisstigning

​​VO ApS varsler prisstigninger på gennemsnitlig 5 % på alle sine slibninger med undtagelse af båndsavklinger pr. 1. Februar 2018.

VO ApS har i løbet af de seneste år truffet en række foranstaltninger for yderligere at reducere omkostningerne og øge effektiviteten. 


Samtidig er vores omkostninger i perioden, blevet påvirket af flere udefra kommende faktorer, som har påført os højere direkte produktions omkostninger.

​Med det nuværende omkostningsniveau, og en fortsat udefra kommende omkostningsforøgelse, er det derfor nødvendigt at øge slibe priserne for at fastholde en acceptabel rentabilitet.

En ny prisliste kan rekvireres hos den daglige konsulent eller ved henvendelse på E-mail vo-aps@vo-aps.dk


Med venlig hilsen
Adm. direktør
Heidi Frimann

VO ApS

​Rasmus Sigvardtsvej 6, 4840 Nørre Alslev

Tlf.: 54 46 54 46

E-mail: vo-aps@vo-aps.dk

CVR: 38405691